Hic na Záhorí, Velebnosti

 

Dátum: 18.8.2018

Trasa: Závod - Borský Svätý Jur - Moravský Svätý Ján - Gajary - Veľké Leváre - Závod

Dĺžka: 55,72 km

tonkyHneď začiatkom roka ma skolila choroba a dlhé ležanie v posteli som sa rozhodla využiť na spísanie ďalšieho nášho cyklo výletu, ešte z augusta minulého roka. Tentokrát sme brázdili cesty na Záhorí.

Opäť sme vyberali trasu vhodnú pre cestné bicykle. V knihe sme našli celkom príjemnú trasu, ktorá však nebola okruhom, čo bol pre nás problém. My sme sa museli dostať spät k autu a predstava vraciať sa po rovnakej trase sa nám moc nepáčila. Otvorila som teda Locus a trasu doplnila aby sme výlet ukončili tam, kde sme ho aj začali. Vznikol tak okruh dlhý cez 50km, čo bol zároveň náš zatiaľ najdlhší výjazd. Tak poďme nato!

 

Výlet padol na teplú (ba priam horúcu) letnú sobotu. Doobeda sme teda sadli do auta a odviezli sme sa do obce Závod, kde naša cyklo sobota začínala. A ako by povedala Cecilka - "to bol hic velebnosti!!!"

Obec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do oblasti Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Chotárom preteká potok Porec, prameniaci pod Vysokou hôrkou. Vo východnej časti chotára tečie potok Grgás. Klimaticky patrí Závod do typu krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverzitou teplôt. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry. Národná prírodná rezervácia Abrod spolu s východnou lesnatou časťou chotára obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s celkovou rozlohou 27 522 ha.
Obec Závod leží v centrálnej časti Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne mladotreťohorné íly a piesky. O tejto časti Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách bola neosídlená, alebo osídlená len sporadicky. K prvému objavu na území Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne súvislé osídlenie.

Auto sme zaparkovali na malom parkovisku vedľa požiarnej zbrojnice. Od zbrojnice sme prešli na druhú stranu cesty po ulici Štúrová. Po pár metroch opúšťame Závod a smerujeme málo frekventovanou cestou do necelých 6 kilometrov vzdialenej chatovej oblasti Borský Svätý Jur - Tomky. Kúsok za chatovou osadou zastavujeme pri vodnej nádrži Tomky. Vodná nádrž má dve časti - Horná a Dolná Studená voda. Po osviežení v tieni stromu pokračujeme po hlavnej ceste, ktorá nás privedie do Borského Svätého Jura.

Prvý písomný zápis o obci je z roku 1394, kedy kráľ Žigmund donačnou listinou daroval za poskytnuté služby poľskému veľmožovi Ctiborovi hradné panstvo Ostrý kameň, ku ktorému patrila aj poddanská obec Svätý Jur. O tri roky neskorší písomný zápis v Štatútoch Ostrihomskej kapituly dosvedčuje existenciu rímsko-katolíckej farnosti v obci.
O vzniku obce a jej pomenovaní sa nezachovali žiadne povesti alebo písomné pamiatky. Najstaršie názvy obce sú Zenthgwrh (1466), Zenthgergh (1564), Zenthgurgh a na pečati zo začiatku XVII.storočia je S. Irihi a z roku 1715 latinský názov Sanctus Georgius.

eurovelo13tabuľa

Na konci obce sme sa zastavili v reštaurácii Dolina, kde sme si dopriali dobre vychladenú kofolu, nabrali sme sily a pokračovali. Prechádzame cez obec Sekule, v ktorej nezastavujeme a pokračujeme až do Moravského Svätého Jána, ktorý bude na dlhé kilometre poslednou obcou na našej trase.

Obec Moravský Svätý Ján je hraničnou obcou medzi Slovenskom a Rakúskom. Najstaršia písomná pamiatka o obci pochádza z roku 1449. V 16. storočí sa do obce prisťahovali habáni, známi výrobou keramiky. K najvýznamnejším pamiatkam patrí rímskokatolícky farský kostol Sv. Jána Krstiteľa, z roku 1842, habánska kaplnka Narodenia Pána, z roku 1839, kaplnka Navštívenia Panny Márie, (na Salaši) z roku 1881 a barokový kaštieľ.

Tu, ako inak, odbočíme z pôvodnej trasy. Takže otočiť a späť! Dostali sme sa konečne na správnu cestu, ktorá nás z obce vyvedie až k neďalekému turistickému odpočivadlu - Eurovelo 13 Moravský Svätý Ján. Cykloodpočívadlo na ktorom si radi oddýchnu nielen cyklisti. Jedno z mála funkčných odpočívadiel na trase pozdľž rieky Morava. Starostlivosť o poriadok a čistotu prevzal na seba spolok Záhoráci v pohybe Moravský Svätý Ján v spolupráci s obcou. Samozrejme sa tu zastavíme a oddýchneme si v tieni. Nachádza sa tu dokonca kniha návštev a tak sa do nej zapíšeme aj my. Po odpočinku nasadáme na bicykle a pokračujeme. Slnko riadne pečie, teplomer ukazuje nad 30°C a my sa nevieme dočkať kedy cesta povedie v tieni stromov. Dostávame sa k oblasti Piesočná, ktorá slúži ako škola v prírode a zaňou odbáčame vľavo na úzku asfaltku, ktorá vedie popod hrádzu rieky Morava. Konečne cesta vedie v tieni stromov a vítame schladenie našich rozpálených tiel. Nie však nadlho...
Stromy popri ceste sa vzďalujú a skoro celý zbytok trasy na nás opäť praží slnko. O to horšie je zistenie, že vo fľašiach máme cca 2dl vody, ktorá je riadne prevarená a pred sebou máme ešte 15 kilometrov, kým si budeme môcť vodu doplniť v obci. Sily rýchlo ubúdajú a cesta sa zdá nekonečná!

eurovelo13tieňcesta

Našťastie sa blížime k vodnej nádrži Rudava. Prejdeme ponad rovnomennú rieku na druhý breh a po pár metroch, kúsok pred jazerom, prudko odbáčame vpravo. A tu hľa! Asfaltová cesta vedie lesom a ponúka konečne vytúžený tieň. Zastavujeme a doslova vsakujeme ten krásny pocit chladu. Do Gajar to je už len 5 kilometrov a tak po chvíli pokračujeme. Vpred nás ženie myšlienka krčmy s vychladenou kofolou a zanedlho už nás víta tabuľa "GAJARY"! 

Gajary sú obec na Slovensku v okrese Malacky. V obci je barokový rímskokatolícky Kostol Zvestovania Pána z roku 1680 a kaplnky Božského Srdca Ježišovho, Svätej rodiny, Panny Márie Lurdskej – všetky z roku 1690, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z roku 1856 a sv. Anny z roku 1690.

Unavené z horúčavy a značne dehydrované našťastie nachádzame krčmu veľmi rýchlo. Objednávame si hneď dve. Jednu obidve vypijeme prakticky hneď. Odpočinok a doplnenie tekutín padlo vhod a prišlo naozaj v správnej chvíli. Kupujeme si ešte minerálku, ktorú si prelejeme do cyklo fľaše a vyrážame na posledný úsek cesty. Po štátnej ceste okrajovo míňame Malé Leváre. Prejdeme krížom cez Veľké Leváre, ponad diaľnicu a popri Vojenskom obvode Záhorie po pravej strane sa dostávame do obce Závod kde sme výlet začali.

V nohách máme cez 50 kilometrov v 30 stupňových horúčavách a máme tak akurát dosť. Zbohom Záhorie, určite sa do tejto oblasti ešte vrátime.

Trasa aj napriek svojej dĺžke nieje náročná, nemá takmer žiadne prevýšenie. Celá vedie po okresných cestách, na ktorých nieje veľmi hustá premávka. Na úseku od Piesočnej po Rudavu je síce cesta na niektorých úsekoch značne rozbitá, ale aj napriek tomu som na cestnom bicykli nemala väčšie problémy. Ak sa na trasu vydáte počas horúcich dní, nezabudnite na veľkú zásobu tekutín. Je tam veľmi dlhý úsek medzi obcami, kde nemáte kde vodu doplniť.

Foto galéria - TU

 

Mapa trasy a profil:

mapa zahorie

profil zahorie

 

Odkaz na GPX súbor trasy: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=241104